Dôležité informácie | CK Atlas Adria
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace

Aktuálne

Dôležité informácie

Nižšie uvedené informácie sú platné pre naše vlastné ubytovacie kapacity:
 
Safari bungalovy - Lošinj,
Safari bungalovy - Primošten,
Safari bungalovy - Biograd n. Moru,
KIDS FRIENDLY Safari bungalovy - Biograd na Moru,
Klimatizované karavany - Primošten,
Mobilné domy - Primošten,
Mobilné domy - Baško Polje,
Klimatizované karavany - Baško Polje
Stany - Baško Polje
 
Pri ostatných zájazdov/pobytov môžu byť podmienky odlišné.
 
Rezervácie a objednanie zájazdu/pobytu
Záujemca o zájazd/pobyt najskôr osobne, telefonicky, e-mailom, pomocou obj. Formulára na webových stránkach či využitím chatu vykoná rezerváciu u cestovnej kancelárie (ďalej len CK). Potom zákazník-objednávateľ od CK obdrží formulár Zmluvu o zájazde (popr. Zmluvu o pobyte) - ďalej len ZoZ. Klient je následne povinný doručiť vyplnenú ZoZ do CK najneskôr do určeného dátumu rezervácie.

Proces uzatvorenia ZoZ medzi klientom a CK možno vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Formulár zmluvy bude klientovi odoslaný do nahláseného e-mailu, popr. je k dispozícii pre stiahnutie či tlač na webových stránkach. Vo formulári klient vyplní príslušné údaje a vyznačí požadované služby ( prosím vyplňte starostlivo a pravdivo, aby ste neskôr zbytočne neplatili poplatky opísané vo všeobecných podmienkach - zmeny v ZoZ) a pošle e-mailom späť do CK. Následne cestovná kancelária vykoná kalkuláciu a odošle potvrdenú ZoZ späť zákazníkovi na e-mail. Následne klient potvrdí ZoZ svojím podpisom a naskenuje ZoZ späť CK)
  2. Osobné stretnutie a vybavenie celého procesu ohľadom ZoZ priamo v našej CK v Brne.
  3. Zaslanie ZoZ poštou - táto služba je spoplatnená 3 EUR / jedno zaslanie ZoZ.
    Pozn .: Upozorňujeme na dodržanie lehoty splatnosti zálohy a doplatku uvedené vo ZoZ.

Voucher - poukaz na zájazd/pobyt
Bude doručený až po uhradení celkovej ceny zájazdu, cca 7 dní pred nástupným termínom (v prípade zájazdov zakúpených na "poslednú chvíľu" bude zákazníkovi voucher doručený v nadväznosti na dátum uzavretia ZoZ). Voucher obsahuje všetky objednávateľom požadované a zaplatené služby a oprávňuje ho k ich čerpanie. CK odporúča kontrolu voucheru pred odchodom, aby bolo v prípade nezrovnalostí možné všetko vyriešiť ešte pred uskutočnením zájazdu. Zákazník je povinný voucher zobrať so sebou na zájazd, aby bol kedykoľvek k dispozícii a na nahliadnutie pracovníkovi cestovnej kancelárie. Bez poukazu na zájazd nie je cestovná kancelária povinná poskytnúť žiadne služby.

Pozn. : Štandardne je voucher (spoločne s informáciami k zájazdu) zasielaný elektronicky - na uvedený e-mail v ZoZ. Ak má klient záujem o zaslanie poštou, je táto služba spoplatnená 3 EUR / zaslanie voucheru (vr. Informácií k zájazdu/pobytu).

Lôžkoviny
V každej našej kempovej ubytovacej jednotke sú k dispozícii lôžkoviny (vankúšik, deka / prikrývka). Tiež používanie posteľnej bielizne (prestieradlo, poťahy na vankúše a prikrývky) je zahrnuté v cene ubytovania. Pri začatí pobytu klient prevezme na stanovišti delegátov príslušný počet obliečky a sám si lôžkoviny povlečie. Pri ukončení pobytu odovzdá použité posteľná bielizeň späť na stanovište delegátov.

Poškodenie a zničenie vybavenie
Za poškodené, zničené alebo stratené vybavenie ubytovacích kapacít CK alebo poškodenia ubytovacej kapacity, je klient CK povinný uhradiť škodu priamo v mieste pobytu. Na určenie výšky náhrady slúžia zoznam, ktorý je k dispozícii v každom ubytovacom objekte. Za škodu je považovaný tiež čiastočný alebo žiadny záverečné upratovanie ubytovacieho priestoru, u ktorého nie je tento upratovanie súčasťou zmluvnej ceny (V žiadnych našich vlastných kapacitách záverečné upratovanie nie je súčasťou zmluvnej ceny - za záverečné upratovanie je zodpovedný každý klient sám. Pri ostatných ubytovacích kapacít je táto informácia uvedená v rámci opisu zájazdu / pobytu). Zodpovedajúce čiastku je oprávnený inkasovať zástupca našej CK v zahraničí (delegát), resp. strhnúť ju z kaucie - viď nižšie. Delegát na požiadanie vystaví riadny daňový doklad.

Kaucia
Každý klient CK, ktorý pricestoval do pobytového miesta vlastnou dopravou, je povinný zložiť vratnú kauciu vo výške 50 EUR / voucher. Z tejto sumy budú hradené prípadné škody a straty zavinené v priebehu pobytu. Čiastku prevezme delegát ihneď po príchode klienta a potvrdí príjem tejto sumy svojím podpisom na voucher (poukaz na zájazd/pobyt). Pri odchode klienta - po ukončení pobytu a odovzdaní ubytovacie kapacity, vráti pracovník CK zodpovedajúcu sumu. Ak klient CK neprevezme pri odchode túto kauciu, zaniká mu týmto právo na neskoršie vyrovnanie. Týka sa iba našich vlastných ubytovacích kapacít.

Stravovanie
Vlastná príprava stravy je možná v každej našej ubytovacej kapacite v plne vybavenej kuchynke. U väčšiny našich ubytovacích kapacít možno objednať aj polpenziu, plnú penziu či večere, a to priamo v mieste pobytu - u delegáta CK. Ceny a možnosti stravovania sú vždy uvedené v rámci opisu daného zájazdu/pobytu. Pokiaľ neboly ceny stravovanie v dobe vydania tohto katalógu ešte známe, sú v rámci opisov uvedené aspoň ceny minuloročnej (o aktuálnych cenách stravovania sa môže klient informovať priamo v CK).

Striedanie turnusov
Naše vlastné ubytovacie kapacity:

Prichádzajuci klienti:
• Príchod autobusu do kempu medzi 8.00 - 9.00 hod. nasledujúceho dňa po odchode z ČR.
• Medzi 9.00 - 12.00 bude novo prichádzajúcim klientom k dispozícii jedna spálňa a časť chladničky. Až do 15.00 odchádzajúci klienti a novo prichádzajúci klienti ubytovaciu kapacitu spoločne zdieľa.
• Od 14.00 do 15.00 hod. (Popr. podľa individuálnej dohody medzi klientmi, popr. s delegátom) prebieha kontrola a prevzatie vybavenia podľa inventára. Odovzdávanie inventára (prebieha bez účasti delegáta CK) by novo prichádzajúci klienti mali vo vlastnom záujme venovať zvýšenú pozornosť, pretože po jeho prevzatí už zodpovedajú za prípadné poškodené a chýbajúce vybavenie stanu. V prípade akýchkoľvek problémov či nezrovnalostí pri odovzdávaní ubytovacie jednotky požiadajte ihneď delegáta o ich vyriešenie. Neskoršie reklamácie bohužiaľ nebudú uznané.
Odchádzajúci klienti:
• V deň striedanie turnusov prosíme odchádzajúci klientov, aby do 9.00 upratali a uvoľnili jednu spálňu tak, aby bola plne k dispozícii novoprijatým klientom. Rovnako tak prosíme o uvoľnenie polovice chladničky.
• Od 9.00 do 15.00 hod. Odchádzajúci klienti a novo prichádzajúci klienti ubytovaciu kapacitu spoločne zdieľa, preto prosíme odchádzajúci klientov, aby uviedli ubytovaciu kapacitu do tomuto zodpovedajúcemu stavu.
• Od 14.00 do 15.00 hod. (Popr. podľa individuálnej dohody medzi klientmi, popr. s delegátom) prebieha kontrola a prevzatie vybavenia podľa inventára. Odchádzajúci klienti sú povinní uhradiť podľa cenníka v inventári prípadné chýbajúce a poškodené veci u delegáta na recepcii CK.
• Medzi 9.00 až 15.00 odchádzajúci klienty prosíme o odovzdaní posteľnej bielizne (obliečky na prikrývky a vankúše a prestieradlá) delegátovi k jeho ubytovacej jednotke.
Tento systém umožňuje všetkým striedajúcim prípravu stravy, úkryt pri nepriazni počasia, zaistená batožinu atď. V priebehu dňa spoločného užívania ubytovacie kapacity. Odchody autobusov z kempu sú závislé na čase príchodu do kempu - so zreteľom na povinnú bezpečnostnú prestávku vodičov. Odchod nie je skôr ako o 16:00 hod.

Ostatné ubytovacie kapacity: Informácie k procesu striedanie klientov u ostatných zájazdov/pobytov budú upresnené v bližších informáciách, ktoré klient obdrží cca 7 dní pred odchodom.

Delegáti v mieste pobytu
Súčasťou služieb našich vlastných zájazdov/pobytov sú vždy aj služby česky hovoriaceho delegáta (zástupca našej cestovnej kancelárie v zahraničí). Delegát je klientom k dispozícii priamo v mieste ubytovania po celý priebeh pobytu, a to vždy v rámci svojej pracovnej doby a v nevyhnutných prípadoch 24 hodín denne. Delegáti poskytujú klientom potrebné informácie k miestu i samotnému ubytovanie, rieši prípadné problémy či reklamácie, v prípade úrazu alebo choroby sprostredkujú kontakt s asistenčnou službou poprípade odprevadí k lekárovi, sprostredkovávajú fakultatívne výlety (nezodpovedajú však za prevedenie a priebeh výletu), zaisťujú požičiavanie el. grilov (vo všetkých našich kempoch), popr. požičiavanie športových potrieb (jedná sa predovšetkým o kemp Baško Polje - kolesá, lopty na rôzne športy ai.) Ceny a systém požičiavanie bude klientom oznámiť priamo v danom kempe.

Pri ostatných zájazdov/pobytov sú služby delegáta zahrnuté v cene len v prípade, že je táto služba uvedená v rámci opisu daného zájazdu/pobytu.

Pobytová taxa
Každý návštevník Chorvátska, starší 12 rokov, je povinný uhradiť pobytový a registračný poplatok spolu s poistením proti živelným pohromám. Po vzájomnej dohode s vedením kempových, apartmánových a iných ubytovacích zariadení, hradí tieto poplatky rekreant u väčšiny zájazdov/pobytov prostredníctvom našej cestovnej kancelárie (je vždy uvedené u konkrétnych zájazdov). Vyššie pobytovej taxy je vždy uvedená v cenníku jednotlivých destinácií medzi povinnými príplatky. Objednávateľ skupinového zájazdu uhradí pobytovú taxu v doplatku v súlade s doručeným menným zoznamom všetkých spolucestujúcich do CK.

- CK musí mať k dispozícii tento zoznam najneskôr 6 týždňov pred nástupným termínom

- prípadný rozdiel, vzniknutý zmenou osôb v dobe po doručení zoznamu, je objednávateľ zájazdu povinný finančne vyrovnať s pracovníkom CK v mieste pobytu proti vystaveniu riadneho dokladu.

Pasové, vízové a zdravotné predpisy
Návštevník Chorvátska je povinný mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, ktorý má platnosť minimálne po dobu pobytu. Maloleté deti musia byť vybavené vlastným cestovným dokladom (už nestačí zápis v cestovnom doklade rodiča). Dieťa, ktoré necestuje spoločne s rodičmi, nemusí byť vybavené ich súhlasom (súhlasom zákonného zástupcu) s cestou v sprievode inej osoby, avšak v prípade mimoriadnych udalostí je praktické taký písomný súhlas mať pri sebe.

Ak klient chce zdržiavať na území Chorvátska dlhšie ako 3 mesiace, má povinnosť prihlásiť sa na pobyt na krajskom policajnom riaditeľstve alebo na policajnej stanici najneskôr do 8 dní po uplynutí 3 mesiacov jeho pobytu. Polícia na základe toho vydá potvrdenie o prechodnom pobytu.Očkování alebo iné zdravotné náležitosti nie sú požadované.

Užitočné informácie
Mena v Chorvátsku - chorvátska kuna. Približný kurz v lete 2018 - 1 kuna = 3,65 Sk;

1 EUR = 7,4 kuna; 100 Sk = 27,4 kuna (českej koruny možno vymeniť bez problémov).

DÔLEŽITÉ ADRESY:

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v SR: V priehľady 9, Praha 6; tel .: 235 090 801

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku: Radnička cesta 47 / VI, Zagreb; tel .: +385 1 617 7246, +385 1 617 6894, konzulárny pohotovosť-mobil: +385 91 612 1533

Veľvyslanectvo slovenský republiky v Chorvátsku: prilaz Gjure Deželiča br. 10, Zagreb; +385 14877070, konzulárny pohotovosť-mobil: +385 98 278 182

DÔLEŽITÁ TEL. ČÍSLA:

Smerové číslo z Chorvátska do SR 00420

Smerové číslo z Chorvátska do SR 00421

Polícia Chorvátskej republiky 192

Hasiči Chorvátskej republiky 193

Prvá pomoc v Chorvátsku 194

Jednotná núdzová linka - 112

Pomoc na ceste v Chorvátsku - HAK - 1987