Dôležité informácie | CK Atlas Adria
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace

Aktuálne

Dôležité informácie

Rezervácia a objednanie zájazdu

Záujemca o zájazd najskôr osobne, telefonicky, pomocou formulára na webových stránkach, či využitím chatu vykoná rezerváciu u cestovnej kancelárie. Potom objednávateľ do CK doručí do určeného dátumu rezervácie Zmluvu o zájazde (ďalej len ZVZ), kde objednávateľ paličkovým písmom vyplní príslušné časti, vyznačí požadované služby a toto potvrdí svojím podpisom (ZVZ prosím vyplňte starostlivo a pravdivo, aby ste neskôr zbytočne neplatili poplatky opísané vo všeobecných podmienkach - zmeny v ZVZ). Formulár je k dispozícii pre tlač TU alebo ho môže CK na žiadosť zaslať objednávateľovi e-mailom.

 Cestovná kancelária následne zašle vykalkulovanú a potvrdenú Zmluvu o zájazde späť zákazníkovi - objednávateľovi.

 Pozn .: Upozorňujeme na dodržanie lehoty splatnosti uvedenej vo ZVZ.

Voucher – poukaz na zájazd

Bude doručený až po uhradení celkovej ceny zájazdu, cca 7 dní pred nástupným termínom (v prípade zájazdov zakúpených na "Last minute" bude zákazníkovi voucher doručený v nadväznosti na dátum uzavretia ZVZ). Voucher obsahuje všetky objednávateľom požadované a zaplatené služby a oprávňuje ho k ich čerpaniu. CK odporúča kontrolu voucheru pred odchodom, aby bolo v prípade nezrovnalostí možné všetko vyriešiť ešte pred uskutočnením zájazdu. Zákazník je povinný voucher zobrať so sebou na zájazd, aby bol kedykoľvek k dispozícii a k nahliadnutiu pracovníkovi cestovnej kancelárie. Bez poukazu na zájazd nie je cestovná kancelária povinná poskytnúť žiadne služby.

Lôžkoviny a obliečky

 V každej kempovej ubytovacej jednotke sú k dispozícii erárne lôžkoviny (vankúš či vankúšik, deka). Tiež používanie posteľného prádla (plachta, poťahy na vankúše a deky) je zahrnuté v cene zájazdu. Pri začatí pobytu v chatách, karavanoch, stanoch, mobilných domoch a apartmánoch klient prevezme na stanovišti od delegátov príslušný počet lôžkovín a sám si lôžkoviny oblečie. Pri ukončení pobytu odovzdá použité prádlo späť na stanovište delegátov či ho odovzdá pri odevzávání apartmánu.

Poškodenie a zničenie vybavenia

Za poškodené, zničené alebo stratené vybavenie ubytovacích kapacít CK, alebo poškodenia ubytovacej kapacity, je povinný účastník uhradiť škodu priamo v mieste pobytu. Na určenie výšky náhrady slúži inventárny zoznam, ktorý je k dispozícii v každom ubytovacom objekte. Za škodu je považovaný taktiež čiastočné alebo žiadne záverečné upratovanie ubytovacieho priestoru, u ktorého nie je  upratovanie zakalkulované v cene ubytovania. Zodpovedajúcu čiastku je oprávnený inkasovať pracovník CK, ktorý na požiadanie vystaví riadny daňový doklad.

Kaucia

 Každý klient CK, ktorý pricestoval do pobytového miesta vlastnou dopravou, je povinný zložiť vratnú kauciu vo výške 40,- € / voucher. Z tejto sumy budú hradené prípadné škody a straty zavinené v priebehu pobytu. Čiastku prevezme delegát ihneď po príchode klienta a potvrdí svojím podpisom na voucher (poukaz na zájazd) príjem. Pri odchode klienta, po ukončení pobytu a odovzdaní ubytovacej kapacity, vráti pracovník CK zodpovedajúcu sumu. Ak rekreant (objednávateľ zájazdu) neprevezme pri odchode túto kauciu, zaniká mu právo na neskoršie vyrovnanie.

Stravovanie

Vlastná príprava stravy v plne vybavenej kuchynke každej chaty, karavanu, mobilného domu, stanu, bungalovu, apartmánu alebo letného bytu. U takmer každej ubytovacej kapacity možno objednať polpenziu alebo plnú penziu. U niektorých ubytovacích kapacít neboli ešte v čase vydania katalógu stanovené presné ceny, preto sú tu uvedené aspoň orientačné ceny z predchádzajúceho roku.

Športové potreby

U delegátov (iba v kempoch) možnosť požičania za úhradu v € alebo Kn: horské bicykle, rošty na grilovanie, lopty na rôzne športy, pingpongové stoly s vybavením, kolobežky ai. Ceny a systém požičiavania v každom konkrétnom kempe Vám ochotne oznámia pracovníci CK.

Striedanie turnusov

 Príchod autobusov do kempov alebo ubytovacích kapacít je predpokladaný do 9:00 hod. Vlastná výmena dovolenkárov bude prebiehať podľa pokynov delegátov CK. Odchádzajú rekreanti uvoľnia do 9:00 hod. chladničku a jednu spálňu v chatách, stanoch, karavanoch, stanoch a mobilných domoch pre rekreantov, ktorí pricestujú. Tento systém umožňuje všetkým striedajúcim prípravu stravy, úkryt pri nepriazni počasia, zaistenú batožinu atď., v priebehu dňa spoločného užívania ubytovacích kapacít. Odchody autobusov z kempu sú závislé na čase príchodu do kempu, s ohľadom na povinnú bezpečnostnú prestávku vodičov, ten nie je skôr ako o 17:00 hod. Ubytovanie klientov do bungalovov, apartmánov a letných bytov je v priebehu nástupného dňa, presnejšie bude uvedené v bližších informáciách, ktoré klient obdrží spoločne s voucherom.

Delegáti

Sú vždy český zástupcovia našej cestovnej kancelárie v zahraničí. Klientom sú k dispozícii priamo v mieste pobytu po celý priebeh pobytu v rámci svojej pracovnej doby - v nevyhnutných prípadoch 24 hodín denne (týka sa iba kempov Čikat, Cuka, Adriatic a Baško Polje a letných bytov v Baške Vode; Pre klientov v hoteloch a v apartmánoch v Chorvátsku bude delegát k dispozícii na začiatku pobytu a ďalej len na telefóne, prípadne sa na vyžiadanie dostaví do miesta ubytovania klientov). Delegáti zaisťujú požičiavanie športových potrieb (za úhradu v € alebo Kn - horské bicykle, lopty na rôzne športy, pingpongové stoly s vybavením, rošty na grilovanie i .; Ceny a systém požičiavania bude klientom oznámený v každom konkrétnom kempe), sprostredkovávajú fakultatívne výlety - nezodpovedajú za vykonanie a priebeh výletu, poskytujú potrebné informácie, riešia prípadné problémy či reklamácie, v prípade úrazu alebo ochorenia sprostredkujú kontakt s asistenčnou službou poprípade odprevadia k lekárovi ai. Zo zimných zájazdov je delegát k dispozícii len v Zell am See.

Pobytová taxa

Každý návštevník Chorvátska, starší ako 12 rokov, je povinný uhradiť pobytový a registračný poplatok spolu s poistením proti katastrofám. Po vzájomnej dohode s vedením kempových, apartmánových a iných ubytovacích zariadení, hradí tieto poplatky rekreant prostredníctvom našej cestovnej kancelárie. Výška pobytovej taxy je vždy uvedená v cenníku jednotlivých destinácií medzi povinnými príplatkami. Objednávateľ skupinového zájazdu uhradí pobytovú taxu v doplatku v súlade s doručeným menným zoznamom všetkých spolucestujúcich do CK.

- CK musí mať k dispozícii tento zoznam najneskôr 6 týždňov pred nástupným termínom

 - Prípadný rozdiel, vzniknutý zmenou osôb v dobe po doručení zoznamu, je objednávateľ zájazdu povinný finančne vyrovnať s pracovníkom CK v mieste pobytu proti vystaveniu riadneho dokladu.

Pasové, vízové a zdravotné predpisy

Návštevník Chorvátska je povinný mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, ktorý má platnosť minimálne po dobu pobytu. Maloleté deti musia byť vybavené vlastným cestovným dokladom (už nestačí zápis v cestovnom doklade rodiča). Dieťa, ktoré necestuje spoločne s rodičmi, nemusí byť vybavené ich súhlasom (súhlasom zákonného zástupcu) s cestou v sprievode inej osoby, avšak v prípade mimoriadnych udalostí je praktické taký písomný súhlas mať pri sebe.

Ak sa občan chce zdržiavať na území Chorvátska dlhšie ako 3 mesiace, má povinnosť prihlásiť sa na pobyt na krajskom policajnom riaditeľstve alebo na policajnej stanici najneskôr do 8 dní po uplynutí 3 mesiacov jeho pobytu. Polícia na základe toho vydá potvrdenie o prechodnom pobyte.

Očkovanie alebo iné zdravotné náležitosti nie sú požadované.

 Užitočné informácie

 Mena v Chorvátsku - chorvátska kuna. Približný kurz v lete 2015 -

 1 EUR = 7,6 kuna;

 

DÔLEŽITÉ ADRESY:

 Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v SR:

 V priehľady 9, Praha 6; tel .: 235 090 801/0, fax .: 233 343 464

 Veľvyslanectvo Slovenské republiky v Chorvátsku: Prilaz Gjure Deželiča br. 10, Zagreb;

 tel .: +385 14877070, +385 14877071, konzulárne pohotovosť - mobil: +385 98 278 182

 DÔLEŽITÉ TEL. ČÍSLA:

Smerové číslo z Chorvátska do SR 00421

Polícia Chorvátskej republiky 192

Hasiči Chorvátskej republiky 193

Prvá pomoc v Chorvátsku 194

Jednotná núdzová linka - 112

Pomoc na ceste v Chorvátsku - HAK - 1987