Dôležité informácie | Atlas Adria | Specialista na Chorvatsko
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. Další informace

Aktuálne

Dôležité informácie

Nižšie uvedené informácie sú platné pre naše vlastné ubytovacie kapacity: 

Safari bungalovy PLUS - Lošinj,
Safari bungalovy PLUS - Primošten,
Safari bungalovy - Lošinj,
Safari bungalovy - Primošten,
Safari bungalovy - Biograd n. Moru,
KIDS FRIENDLY Safari bungalovy - Biograd na Moru,
Mobilné domy - Primošten,
Mobilné domy - Baško Polje,
Klimatizované karavany - Baško Polje
 
Pri ostatných pobytov môžu byť podmienky odlišné.
 
Rezervácie a objednanie pobytu
Záujemca o pobyt najskôr osobne, telefonicky, e-mailom, pomocou obj. Formulára na webových stránkach či využitím chatu vykoná rezerváciu u cestovnej agentúry (ďalej len CA). Potom zákazník-objednávateľ od CA obdrží formulár Zmluvu o pobyte - ďalej len ZoP. Klient je následne povinný doručiť vyplnenú ZoP do CA najneskôr do určeného dátumu rezervácie.

Proces uzatvorenia ZoP medzi klientom a CA možno vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. Formulár zmluvy bude klientovi odoslaný do nahláseného e-mailu, popr. je k dispozícii pre stiahnutie či tlač na webových stránkach. Vo formulári klient vyplní príslušné údaje a vyznačí požadované služby (prosím vyplňte starostlivo a pravdivo, aby ste neskôr zbytočne neplatili poplatky opísané vo všeobecných podmienkach - zmeny v ZoP) a pošle e-mailom späť do CA. Následne CA vykoná kalkuláciu a odošle potvrdenú ZoP späť zákazníkovi na e-mail. Následne klient potvrdí ZoP svojím podpisom a naskenuje ZoP späť CA)
  2. Osobné stretnutie a vybavenie celého procesu ohľadom ZoP priamo v našej CA v Brne.
  3. Zaslanie ZoP poštou - táto služba je spoplatnená 3 EUR / jedno zaslanie ZoP.
    Pozn .: Upozorňujeme na dodržanie lehoty splatnosti zálohy a doplatku uvedené vo ZoP.

Voucher - poukaz na pobyt
Bude doručený až po uhradení celkovej ceny pobytu, cca 7 dní pred nástupným termínom (v prípade pobytov zakúpených na "poslednú chvíľu" bude zákazníkovi voucher doručený v nadväznosti na dátum uzavretia ZoP). Voucher obsahuje všetky objednávateľom požadované a zaplatené služby a oprávňuje ho k ich čerpanie. CA odporúča kontrolu voucheru pred odchodom, aby bolo v prípade nezrovnalostí možné všetko vyriešiť ešte pred uskutočnením pobytu. Zákazník je povinný voucher zobrať so sebou na pobyt, aby bol kedykoľvek k dispozícii a na nahliadnutie pracovníkovi CA. Bez poukazu na pobyt nie je cestovná agentúra povinná poskytnúť žiadne služby.

Pozn. : Štandardne je voucher (spoločne s informáciami k pobytu) zasielaný elektronicky - na uvedený e-mail v ZoP. Ak má klient záujem o zaslanie poštou, je táto služba spoplatnená 3 EUR / zaslanie voucheru (vr. Informácií k pobytu).

Záverečné upratovanie, posteľná bielizeň
V rámci skvalitňovania našich služieb (na základe odozvy od mnohých našich klientov) novo zavádzame službu záverečného upratovania. Záverečné upratovanie je teraz pre všetky naše ubytovanie v kempoch Lošinj - Čikat, Primošten - Adriatic a Biograd na Moru - Soline povinným príplatkom a bude teda vždy vykonaný profesionálne našimi pracovníkmi (nie vlastnými silami klientov, ako tomu bolo doteraz). Jedinou výnimkou je kemp Baško Polje (mobilné domy a karavany), kde túto službu zatiaľ neposkytujeme, a upratovanie tak bude naďalej na samotných klientoch. Pozn .: Záverečné upratovanie nezahŕňa vynesenie odpadkov a umývanie riadu.

V každej našej kempovej ubytovacej jednotke sú samozrejme k dispozícii lôžkoviny (vankúšik, deka / prikrývka). Posteľná bielizeň (prestieradlo, obliečky na vankúše a prikrývky) je taktiež vždy zaistené zo strany CA. Zapožičanie posteľnej bielizne je súčasťou ceny záverečného upratovania a klienti tak pri ich príchode môžu očakávať pripravená a potiahnutá lôžka pre všetky osoby. Rovnako tak je súčasťou záverečného upratovania aj vyzlečenie posteľnej bielizne pri odchode klientov.

Poškodenie a zničenie vybavenie
Za poškodené, zničené alebo stratené vybavenie ubytovacích kapacít CA alebo poškodenia ubytovacej kapacity, je klient CA povinný uhradiť škodu priamo v mieste pobytu. Na určenie výšky náhrady slúžia zoznam, ktorý je k dispozícii v každom ubytovacom objekte. Za škodu je považovaný tiež čiastočný alebo žiadny záverečné upratovanie ubytovacieho priestoru, u ktorého nie je tento upratovanie súčasťou zmluvnej ceny. Zodpovedajúce čiastku je oprávnený inkasovať zástupca našej CA v zahraničí (delegát), resp. strhnúť ju z kaucie - viď nižšie. Delegát na požiadanie vystaví riadny daňový doklad.

Kaucia
Každý klient CA, ktorý pricestoval do pobytového miesta vlastnou dopravou, je povinný zložiť vratnú kauciu vo výške 50 EUR / voucher. Z tejto sumy budú hradené prípadné škody a straty zavinené v priebehu pobytu. Čiastku prevezme delegát ihneď po príchode klienta a potvrdí príjem tejto sumy svojím podpisom na voucher (poukaz na pobyt). Pri odchode klienta - po ukončení pobytu a odovzdaní ubytovacie kapacity, vráti pracovník CA zodpovedajúcu sumu. Ak klient CA neprevezme pri odchode túto kauciu, zaniká mu týmto právo na neskoršie vyrovnanie. Týka sa iba našich vlastných ubytovacích kapacít.

Stravovanie
Vlastná príprava stravy je možná v každej našej ubytovacej kapacite v plne vybavenej kuchynke. U väčšiny našich ubytovacích kapacít možno objednať aj polpenziu, plnú penziu či večere, a to priamo v mieste pobytu - u delegáta CA. Ceny a možnosti stravovania sú vždy uvedené v rámci opisu daného pobytu. Pokiaľ neboly ceny stravovanie v dobe vydania tohto katalógu ešte známe, sú v rámci opisov uvedené aspoň ceny minuloročnej (o aktuálnych cenách stravovania sa môže klient informovať priamo v CA).

Delegáti v mieste pobytu
Súčasťou služieb našich vlastných pobytov sú vždy aj služby česky hovoriaceho delegáta (zástupca našej cestovnej agentúry v zahraničí). Delegát je klientom k dispozícii priamo v mieste ubytovania po celý priebeh pobytu, a to vždy v rámci svojej pracovnej doby a v nevyhnutných prípadoch 24 hodín denne. Delegáti poskytujú klientom potrebné informácie k miestu i samotnému ubytovanie, rieši prípadné problémy či reklamácie, v prípade úrazu alebo choroby sprostredkujú kontakt s asistenčnou službou poprípade odprevadí k lekárovi, sprostredkovávajú fakultatívne výlety (nezodpovedajú však za prevedenie a priebeh výletu), zaisťujú požičovňu (konkrétne informácie k požičovni dostanú klienti cca týždeň pred odchodom).

Pri ostatných pobytov sú služby delegáta zahrnuté v cene len v prípade, že je táto služba uvedená v rámci opisu daného pobytu.

Pobytová taxa
Každý návštevník Chorvátska, starší 12 rokov, je povinný uhradiť pobytový a registračný poplatok spolu s poistením proti živelným pohromám. Po vzájomnej dohode s vedením kempových, apartmánových a iných ubytovacích zariadení, hradí tieto poplatky rekreant u väčšiny pobytov prostredníctvom našej cestovnej agentúry (je vždy uvedené u konkrétnych pobytov). Vyššie pobytovej taxy je vždy uvedená v cenníku jednotlivých destinácií medzi povinnými príplatky. Objednávateľ skupinového pobytu uhradí pobytovú taxu v doplatku v súlade s doručeným menným zoznamom všetkých spolucestujúcich do CA.

- CA musí mať k dispozícii tento zoznam najneskôr 6 týždňov pred nástupným termínom

- prípadný rozdiel, vzniknutý zmenou osôb v dobe po doručení zoznamu, je objednávateľ pobytu povinný finančne vyrovnať s pracovníkom CA v mieste pobytu proti vystaveniu riadneho dokladu.

Pasové, vízové a zdravotné predpisy
Návštevník Chorvátska je povinný mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, ktorý má platnosť minimálne po dobu pobytu. Maloleté deti musia byť vybavené vlastným cestovným dokladom (už nestačí zápis v cestovnom doklade rodiča). Dieťa, ktoré necestuje spoločne s rodičmi, nemusí byť vybavené ich súhlasom (súhlasom zákonného zástupcu) s cestou v sprievode inej osoby, avšak v prípade mimoriadnych udalostí je praktické taký písomný súhlas mať pri sebe.

Ak klient chce zdržiavať na území Chorvátska dlhšie ako 3 mesiace, má povinnosť prihlásiť sa na pobyt na krajskom policajnom riaditeľstve alebo na policajnej stanici najneskôr do 8 dní po uplynutí 3 mesiacov jeho pobytu. Polícia na základe toho vydá potvrdenie o prechodnom pobytu. Očkování alebo iné zdravotné náležitosti nie sú požadované.

Užitočné informácie
Mena v Chorvátsku - chorvátska kuna. Približný kurz v lete 2019: 1 EUR = 7,4 kuna

DÔLEŽITÉ ADRESY:

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v SR: V priehľady 9, Praha 6; tel .: 235 090 801

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku: Radnička cesta 47 / VI, Zagreb; tel .: +385 1 617 7246, +385 1 617 6894, konzulárny pohotovosť-mobil: +385 91 612 1533

Veľvyslanectvo slovenský republiky v Chorvátsku: prilaz Gjure Deželiča br. 10, Zagreb; +385 14877070, konzulárny pohotovosť-mobil: +385 98 278 182

DÔLEŽITÁ TEL. ČÍSLA:

Smerové číslo z Chorvátska do ČR 00420

Smerové číslo z Chorvátska do SR 00421

Smerové číslo do Chorvátska 00385

Polícia Chorvátskej republiky 192

Hasiči Chorvátskej republiky 193

Prvá pomoc v Chorvátsku 194

Jednotná núdzová linka - 112

Pomoc na ceste v Chorvátsku - HAK - 1987